Martijn G. Mulder MSc
Board member of GenDx

★ 28 May 1983 – ✝ 14 November 2021

Met ontsteltenis hebben we kennis genomen van het noodlottige ongeval en het overlijden van Martijn.

Martijn was sinds juni van dit jaar benoemd als non executive director in de Board van GenDx, een rol die hij bekleedde vanuit zijn functie als vice-president bij Ampersand Capital Partners. Op zijn initiatief hebben we onlangs de contouren voor een nieuw project ontworpen en getekend. Helaas komt aan onze samenwerking een abrupt einde. Wij verliezen in Martijn niet alleen een bekwame non-executive director, maar bovenal een gedreven en plezierige persoonlijkheid. Wij zullen hem missen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Lara en hun kinderen, familie en vrienden. Wij wensen hen sterkte met dit grote verlies.

Wietse Mulder, CEO
namens medewerkers en Board van GenDx

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

It is with great dismay that we learned of the fatal accident of Martijn.

Martijn had been appointed as a non-executive director to the Board of GenDx in June of this year, a role he held from his position as vice-president at Ampersand Capital Partners. At his initiative, we recently designed and drew the contours for a new project. Unfortunately, our collaboration is now coming to an abrupt end. In Martijn we not only lose a competent non-executive director, but above all a passionate and pleasant personality. He will be missed.

Our thoughts go out to his wife Lara and their children, family and friends. We wish them strength with this great loss.

Wietse Mulder, CEO
On behalf of employees and Board of GenDx